Računalniško usposabljanje

Poleg javno veljavnega programa Računalniška pismenost za odrasle, ki obsega 60 ur, izvajamo še program Digitalna pismenost za odrasle, ki obsega 50 ur in poleg osnovnega računalniškega znanja nudi tudi poznavanje in uporabo različnih digitalnih naprav ter računalniške tečaje za samostojno uporabo naslednjih programov:

  • Word,
  • Excel
  • Powerpoint ter
  • internet in elektronska pošta.

Pouk navadno poteka v računalniški učilnici Ljudske univerze Lendava dva- do trikrat tedensko v dopoldanskem ali popoldanskem času, lahko pa ga organiziramo tudi v prostorih naročnika.  Priporočamo dodatne vodene vaje v Središču za samostojno učenje

Za vas lahko organiziramo tudi specializirane programe, prilagojene vašim potrebam.

Tečaji se izvajajo v obsegu od 8 do 28 ur. Izvajamo začetne in nadaljevalne  tečaje.

Dodatne informacije:

Sonja Feher, vodja izobraževanja

tel.: 02/578-91-94

mail: sonja.f@lulendava.si