JEZIKOVNI TEČAJI

Na LJUDSKI UNIVERZI LENDAVA že vrsto let izvajamo različne tečaje tujih jezikov. Nekateri so naša stalnica, druge pa prilagajamo potrebam in željam strank. Vsako sezono se trudimo ponudbo aktualizirati in zato vanjo vnašamo različne novosti, predvsem pa jo širimo z vedno novimi jezikovnimi tečaji. V šolskem letu 2016/17 smo tako našo ponudbo razširili s tečajema ruščine in španščine.

 

 

Pri nas se lahko učite: 

angleško, nemško, madžarsko, slovensko, špansko, rusko, italijansko ali francosko.

 

 

Učenje tujih jezikov poteka v majhnih skupinah, ki štejejo od 6 do 12 udeležencev. Glede na vaše potrebe in želje pa organiziramo 30-, 50-, 80- in 100-urne jezikovne tečaje.
Vsi jezikovni tečaji so organizirani v popoldanskem oz. večernem času, 2x tedensko po 3 andragoške ure.

Za podjetja, zavode, organizacije in samostojne podjetnike lahko pripravimo tečaje prilagojene željam zaposlenih in stroki. Pokličite nas in pri oblikovanju ponudbe bomo upoštevali vaše želje.

Prijave zbiramo skozi vse leto, takoj, ko zberemo dovolj prijav, pa organiziramo tečaj.

V sodelovanju z Državnim izpitnim centrom izvajamo izpite iz madžarščine na nižji in višji ravni. Preden pristopite k izpitu na nacionalni ravni, za vas organiziramo priprave, na katerih vam predstavimo strukturo izpita.

Dodatne informacije:

Sonja Feher, vodja izobraževanja

tel.: 02/578-91-94

mail: sonja.f@lulendava.si