Strategija kakovosti

Svet Ljudske univerze Lendava je na svoji redni seji, dne 17. marca 2008 sprejel strategijo kakovosti oziroma Listino kakovosti Ljudske univerze Lendava, s katero vsi zaposleni na Ljudski univerzi Lendava želimo spremljati in razvijati kakovost našega javnega zavoda.

Strategija kakovosti LU Lendava