Listina kakovosti

Listino kakovosti smo oblikovali v okviru projekta Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje, dopolnili pa v projektu Svetovalci za kakovost. Oba projekta je strokovno vodil Andragoški center Slovenije. Projekta sta se izvajala v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja« in prednostne usmeritve »Izboljševanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja«.

Svet Ljudske univerze Lendava je na svoji redni seji, dne 17. marca 2008 sprejel Listino kakovosti Ljudske univerze Lendava, ki je rezultat dela komisije za kakovost.

Listina kakovosti LU Lendava