Komisija za kakovost

S sklepom Sveta Ljudske univerze Lendava, so bile v Komisijo za kakovost leta 2013 imenovane:

  1. Sonja FEHER, predsednica;
  2. Dragica SMEJ, članica;
  3. Sonja FEHER, članica;
  4. Silvija HAJDINJAK PRENDL, članica;
  5. Marija UNGER, članica.

Komisija za kakovost skrbi za presojanje in razvijanje kakovosti po modelu POKI.

V skladu s trendi v izobraževanju odraslih sistematično spremlja in razvija kakovostne programe za izobraževanje odraslih, s tem pa zvišuje dodano vrednost storitev. Vsako leto izbere področja presoje, kazalnike, izvaja merjenje zadovoljstva in na podlagi pridobljenih podatkov izdela samoevalvacijski oz. akcijski načrt in pripravi poročilo o kakovosti.