POKI

Leta 2006 se je Ljudska univerza Lendava pridružila projektu Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje. Projekt je razvil Andragoški center Slovenije kot eno od oblik presojanja kakovosti na področju izobraževanja odraslih na podlagi samoevalvacije. Cilj projekta je izobraževalnim organizacijam pomagati pri samoevalvaciji, jim svetovati pri presojanju lastne kakovosti in jih usmerjati pri iskanju inovativnih poti pri nadaljnjem razvoju.

Leta 2007, po opravljeni samoevalvaciji in ustrezno izvedenih aktivnostih za izboljšanje našega dela, smo si pridobili pravico do uporabe zelenega znaka kakovosti. Ta znak dokazuje, da sistematično skrbimo za kakovost našega dela in to vsaki dve leti tudi dokazujemo, saj po presoji kazalnikov kakovosti na različnih ravneh našega delovanja, v naše delo vpeljujemo novosti in izboljšave.

Samoevalvacijsko poročilo