SVETOVANJE 2016-2022

INFORMIRANJE IN SVETOVANJE 

TER UGOTAVLJANJE NEFORMALNO PRIDOBLJENEGA ZNANJA 2016 – 2022

   
Ljudska univerza Lendava, je na podlagi Javnega razpisa za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022, s sklepom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport z dne 1. 8. 2016, kot partnerska organizacija konzorcija, katerega nosilec je Ljudska univerza Murska Sobota, partnerski organizaciji v konzorciju pa sta še Javni zavod Knjižnica Gornja Radgona in Srednja poklicno-tehniška šoao Murska Sobota, bila izbrana za enega od izvajalcev operacije Informiranje in svetovanje (po modelu ISIO) ter ugotavljanje neformalno pridobljenega znanja 2016 do 2022 v regiji.
Do 31. marca 2022 bomo partnerji v konzorciju izvajali dejavnost informiranja in svetovanja ISIO ter ugotavljali in vrednotili neformalno pridobljeno znanje. Vse dejavnosti ISIO so namenjene predvsem zaposlenim (največ srednješolska izobrazba), ki potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije, zaradi potreb na delovnem mestu.
Operacija traja od  20. 6. 2016 do 31. 3. 2022. Na ravni konzorcija bomo izvedli skupno 1570 vključitev zaposlenih in manj izobraženih (največ srednješolska izobrazba) v svetovanje. Projekt se  financira v skupnem znesku 741.000,00 EUR (od tega sofinancira 592.800,00 EUR ali 80% Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in  148.200,00 EUR ali 20%  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport).  
Povezava do strani kohezijske politike: http://www.eu-skladi.si/
Kontakt:
Sonja Feher, svetovalka
sonja.f@lulendava.si
tel.: 02/578-91-94