Kompetence 2016-2019

NOVE PRILOŽNOSTI ZA NOVA ZNANJA!
Ljudska univerza Lendava je skupaj s konzorcijskimi partnerji Javnim zavodom Knjižnica Gornja Radgona, Ustanovo Lokalna razvojna fundacija za Pomurje, Gimnazijo Franca Miklošiča Ljutomer in nosilcem konzorcija Ljudsko univerzo Murska Sobota bila izbrana za izvajalca operacije Pridobivanje kompetenc 2016 do 2019.
Izobraževalni programi ki smo jih v okviru tega projekta pripravili za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc, so namenjeni predvsem zaposlenim, starejšim od 45 let, s končano manj kot 4 letno srednjo šolo.
Za vas je to priložnost, da si brez finančnih vlaganj pridobite nova znanja, ki jih potrebujete za opravljanje svojega poklicnega dela. Programi so za vas BREZPLAČNI, saj so financirani iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Več informacij o projektu na spletni strani nosilca projekta, Ljudske univerze Murska Sobota.