GEM Erasmus+

 

PARTNERJI V PROJEKTU:

  1. LJUDSKA UNIVERZA LENDAVA (Slovenija),
  2. ZVEZA ROMOV SLOVENIJE (Murska Sobota, Slovenija),
  3. PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ČAKOVEC (Hrvaška),
  4. UDRUGA ZA OBRAZOVANJE ROMA – UZOR (Orehovica, Hrvaška)
  5. AMRITA OBK (Pécs, Madžarska).

 

VREDNOST PROJEKTA: 118.645,00 €

 

Projektno obdobje: 01.10.2016 – 31.03.2019 (30 mesecev)

 

KRATKA PREDSTAVITEV:

V okviru projekta Give them a chance (akronim GEM) bomo projektni partnerji iz Slovenije, Madžarske in Hrvaške pripravili program usposabljanja za učitelje, ki v različnih programih izobraževanja in poklicnega usposabljanja za odrasle poučujejo pripadnike romske etnične manjšine. Izobraževalci odraslih, ki delujemo na območjih, kjer živijo pripadniki romske etnične manjšine in slednje vključujemo v različne programe izobraževanja, smo že dalj časa v okolju zaznavali potrebo po razvoju in dvigu kompetenc izobraževalnega osebja (učiteljev), ki poučujejo v programih izobraževanja odraslih pripadnike romske etnične manjšine, saj smo se nenehno srečevali z enakimi težavami, in sicer:

  1. z visokim osipom pripadnikov romske etnične manjšine, tako v programih formalnega izobraževanja kot poklicnega usposabljanja;
  2. neuspešnostjo odraslih Romov v vseh oblikah izobraževanj in usposabljanj, pa tudi z izjemno skromnimi učnimi dosežki;
  3. opustitvijo izobraževanja zaradi različnih vzrokov (slabo razumevanje jezika večinskega naroda in skromen besedni zaklad, težave z grafomotoriko, nemotiviranost zaradi drugačnega sistema vrednot, nizka samopodoba…).

Uspeh v izobraževanju je pri odraslih Romih mnogokrat odvisen od njihove motiviranosti za obiskovanje programa. Romi vsako situacijo, v kateri se znajdejo, doživljajo izjemno čustveno, zaradi tega je potrebno delati z njimi, tudi v izobraževanju, izjemno subtilno, predvsem pa jim je potrebno nuditi veliko stopnjo razumevanja in jih sprejemati z vsemi njihovimi posebnostmi, kar pa marsikateremu učitelju v izobraževanju odraslih povzroča težave. Veliko učiteljev, ki poučujejo v naših programih, nima konkretnih izkušenj s poučevanjem odraslih pripadnikov romske etnične manjšine. Noben formalni program izobraževanja, po katerem se izobražujejo bodoči učitelji, ne daje »znanja«, kako poučevati pripadnike različnih ranljivih skupin in ob tem upoštevati vse njihove družbene, socialne in jezikovne specifike. Prav zaradi slednjega smo se partnerji v projektu, LU Lendava, POU Čakovec, Amrita obk Pécs, UZOR Orehovica in Zveza Romov Slovenije odločili, da pripravimo za izobraževalno osebje v programih izobraževanja in poklicnega usposabljanja za odrasle, ki poučujejo pripadnike romske etnične manjšine in na tak način prispevamo k razvoju kompetenc za delo z odraslo romsko populacijo, tako pa na posreden način pripomoremo k večji uspešnosti odraslih Romov v programih formalnega in neformalnega izobraževanja ter poklicnega usposabljanja za odrasle.

V ta namen bomo pred pripravo programa usposabljanja opravili obširno raziskavo ter izdelali analizo potreb, saj bomo na tovrsten način lahko zagotovili pripravo kakovostnega programa usposabljanja za dvig kompetenc izobraževalnega osebja, ki poučujejo v programih izobraževanja odrasle Rome, slednjega pa bomo implementirali tako v pilotnih izvedbah programa usposabljanja, v katerega bomo vključili 60 udeležencev, kot tudi v preizkusu pridobljenih kompetenc v praksi. V okviru projekta bodo odrasli Romi, ki se izobražujejo, pripravili Manifest učečih se Romov, v katerem bodo zapisali, kakšnega znanja, učenja in poučevanja si želijo.

Partnerstvo, ki smo ga oblikovali v projektu, ni bilo ustvarjeno samo za potrebe projekta, saj naše sodelovanje poteka že daljši čas, vendar smo kot partnerji šele sedaj dozoreli do te mere, da si drznemo z našim znanjem in izkušnjami pristopiti k uresničevanju tako velike in pomembne ideje, predvsem za romsko skupnost. Naša želja ni samo usposobiti in razviti kompetenc učiteljev za delo z odraslimi pripadniki romske etnične manjšine, ampak na tak način vplivati na opolnomočenje pripadnikov romske etnične manjšine na področju izobraževanja. Partnerje pa nas ne veže samo skupna ideja, ampak skupna preteklost in kulturno-zgodovinska osnova.