Mednarodni projekti

 

 

Ljudska univerza Lendava, Pučko otvoreno učilište Čakovec, Amrita obk. Pécs, UZOR Orehovica in Zveza Romov Slovenije smo temelječ na izkušnjah ugotovili, da  noben formalni program izobraževanja, po katerem se izobražujejo bodoči učitelji, ne daje »znanja«, kako poučevati odrasle pripadnike romske etnične manjšine in ob tem upoštevati vse njihove socialne, kulturne in jezikovne posebnosti. Zato, ker mora izobraževalni kader v programih izobraževanja in poklicnega usposabljanja za odrasle biti kompetenten tudi za poučevanje pripadnikov romske etnične manjšine, smo se odločili v okviru projekta Give them a chance! pripraviti program usposabljanja za učitelje odraslih, ki poučujejo Rome. Tako bomo s kompetentnimi učitelji na posreden način pripomogli tudi k večji uspešnosti odraslih Romov v programih formalnega in neformalnega izobraževanja.

A Népi Egyetem Lendva, a Népi Egyetem Čakovec/Csáktornya, az Amrita obk. Pécs, UZOR Orehovica és a Szlovén Roma Szövetség együttműködésében és a tapasztalatok alapján azt állapítottuk meg, hogy a létező, formális tanárképzési programok közül egyik sem ad elegendő “tudást” ahhoz, miként tanítani a roma közösségek felnőtt tagjait, figyelembe véve az etnikai közösség szociális, kulturális és nyelvi különlegességeit. Mivel a felnőttképzésben és a felnőttek szakképzésében dolgozó tanároknak és szaktanároknak rendelkezniük kell a roma etnikai csoport tagjainak képzéséhez szükséges kompetenciákkal is, úgy döntöttünk, hohy a Give them a chance! c. projekt keretében képzési programot készítünk a felnőttképzésben romákat is oktató tanárok képzésére. Így közvetett módon, a kompetens szakkáder által hozzájárulunk a felnőtt romák magasabb szintű sikerességéhez a formális és nem formális képzési programokban.