Projekti

Večino sredstev za delovanje, pa tudi izvajanje različnih oblik izobraževanja, si Ljudska univerza Lendava pridobi na različnih nacionalnih in mednarodnih javnih razpisih. naša partnerska mreža je iz leta v leto bolj razvejana in pestrejša, v okviru različnih projektov pa skrbimo tudi za našo razvojno dejavnost, saj nam prav projekti ponujajo možnost za uvajanje novih oblik izobraževanja v našo ponudbo.