SREDNJEŠOLSKI PROGRAMI

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

TRGOVEC

Poklic: Prodajalec/Prodajalka

Program je primeren za tiste, ki jih veseli delo z ljudmi, posedujejo komunikacijske in prodajne spretnosti ter željo delati v trgovini.

Vpis: Po dogovoru.

Pogoji za vpis: Pogoj za vpis v 1. letnik programa TRGOVEC  je končana osnovna šola oziroma skrajšan program srednjega poklicnega izobraževanja. V višje letnike se lahko vpiše tisti, ki je v programih iste ali višje ravni opravil najmanj 2/3 izpitov predhodnega letnika. Pogoj za vpis v program TRGOVEC – PREKVALIFIKACIJA je zaključena 3-letna srednja poklicna šola.

Trajanje izobraževanja:
•  Šolanje za program Trgovec obsega 3 letnike in traja 2 šolski leti,
•  Šolanje za program Trgovec – prekvalifikacija pa traja eno šolsko leto.

Predmetnik:

• Slovenščina.
• Tuji jezik.
• Matematika.
• Umetnost.
• Naravoslovje.
• Družboslovje.
• Temelji gospodarstva.
• Poslovanje trgovskega podjetja.
• Prodaja blaga.
• Upravljanje z blagovno skupino živila.
• Interesne dejavnosti.
• Praktično usposabljanje z delom.
• Odprti kurikul.

Za udeležence v programu prekvalifikacije se predmetnik določi na podlagi primerjave programov.

Zaključek šolanja: Pozitivno opravljeni vsi izpiti in druge obveznosti ter uspešno opravljen ZAKLJUČNI IZPIT (pisni in ustni izpit iz slovenščine, izdelek oziroma storitev in zagovor).

 

ADMINISTRATOR (SPI)

Poklic: Administrator/Administratorka

Program srednjega poklicnega izobraževanja daje teoretična in praktična znanja s področja pisarniškega poslovanja, temeljnih pravnih načel, osnov statistike, knjigovodstva in računovodstva, komunikacije ter uporabe sodobne informacijske tehnologije za samostojno delo v pisarni.

Vpis: Po dogovoru.

Pogoji za vpis: uspešno končana osnovna šola ali nižja poklicna ali njej enakovredna šola po prejšnjih predpisih.

Trajanje izobraževanja: Izobraževanje traja 2 leti. Predavanja in praktične vaje potekajo štiri- do petkrat tedensko v popoldanskem času po predmetniku, program pa vključuje tudi 300 ur praktičnega usposabljanja z delom v podjetju.

Predmetnik:

 • Slovenščina.
 • Matematika.
 • Tuji jezik I.
 • Umetnost.
 • Naravoslovje.
 • Družboslovje.
 • Temelji gospodarstva.
 • Administrativno poslovanje.
 • Informacijsko komunikacijska tehnologija in strojepisje.
 • Upravni postopek.
 • Komuniciranje.
 • Zbiranje in obdelava podatkov.
 • Interesne dejavnosti.
 • Praktično usposabljanje z delom.
 • Odprti kurikul.

Zaključek šolanja: Pozitivno opravljeni vsi izpiti in druge obveznosti ter uspešno opravljen ZAKLJUČNI IZPIT (pisni in ustni izpit iz slovenščine, izdelek oziroma storitev in zagovor).

Dodatne informacije:
Sonja Feher
tel.: 02/578-91-94
sonja.f@lulendava.si

 

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

EKONOMSKI TEHNIK (PTI)

Poklic: Ekonomski tehnik

Program je primeren za tiste, ki jih veseli delo komercialista, poslovodje v trgovini, računovodje v računovodstvu, ali v upravi.

Vpis: Po dogovoru.

Pogoji za vpis: Pogoj za vpis v program EKONOMSKI TEHNIK PTI je končan SPI Trgovec ali Administrator oz. sorodeni program po prejšnjih predpisih.

Trajanje izobraževanja: Dve leti. V načrtu, ki ga pripravimo skupaj z vami predvidimo vaše obveznosti za posamezno šolsko leto.

Zaključek šolanja: Ko opravite vse obveznosti po programu, opravljate poklicno maturo, ki jo sestavljata dva splošna in dva strokovna predmeta:

 • slovenščina;
 • matematika ali tuji jezik;
 • gospodarstvo;
 • izdelek oz. storitev in zagovor.

 

PREDŠOLSKA VZGOJA (SSI)

Poklic: Vzgojitelj predšolskih otrok.

Program je primeren za tiste, ki jih veseli delo z otroki, starimi od 1 do 5 let. 

Vpis: Po dogovoru.

Pogoj za vpis: Dokončana osnovna šola.

Trajanje izobraževanja:  V načrtu, ki ga pripravimo skupaj z vami predvidimo vaše obveznosti za posamezno šolsko leto, predvidoma izobraževanje traja 3 šolska leta, seveda pa je trajanje izobraževanja odvisno predvsem od vaše predhodne izobrazbe, saj se vam primerljivi predmeti priznajo. Če ste pred vpisom v program dokončali katerikoli program SSI, se lahko vpišete v poklicni tečaj.

Potek izobraževanja: Izobraževanje poteka od ponedeljka do četrtka med 16.00 in 20.15 uro v obliki konzultacij, predavanj, delavnic in vaj. Po zaključku nekaterih strokovnih predmetov se opravlja praktično usposabljanje v vrtcu.

Zaključek šolanja: Ko opravite vse obveznosti po programu, opravljate poklicno maturo, ki jo sestavljata dva splošna in dva strokovna predmeta:

 • slovenščina;
 • matematika ali tuji jezik;
 • vzgoja predšolskega otroka;
 • izpitni nastop v vrtcu in zagovor.

 

PREDŠOLSKA VZGOJA (PT)

Poklic: Vzgojitelj predšolskih otrok.

Program je primeren za tiste, ki jih veseli delo z otroki, starimi od 1 do 5 let. 

Vpis: Po dogovoru, najpogosteje meseca oktobra, vendar lahko tudi kasneje.

Pogoj za vpis: Dokončan 4. letnik katerega koli srednješolskega programa.

Trajanje izobraževanja:  V načrtu, ki ga pripravimo skupaj z vami predvidimo vaše obveznosti, predvidoma izobraževanje traja 1 šolsko leto.

Potek izobraževanja: Izobraževanje poteka od ponedeljka do četrtka med 16.00 in 20.15 uro v obliki konzultacij, predavanj, delavnic in vaj. Po zaključku nekaterih strokovnih predmetov se opravlja praktično usposabljanje v vrtcu.

Zaključek šolanja: Ko opravite vse obveznosti po programu, opravljate poklicno maturo, in sicer samo iz dveh strokovnih predmetov:

 • vzgoja predšolskega otroka;
 • izpitni nastop v vrtcu in zagovor.

Dodatne informacije:
Sonja Feher
tel.: 02/578-91-94
sonja.f@lulendava.si