Osnovna šola za odrasle

Program Osnovne šole za odrasle je namenjen vsem, ki zaradi kakršnih koli razlogov niso uspeli dokončati osnovne šole v času rednega šolanja.

Udeležencem se priznajo pozitivne ocene iz predhodnega izobraževanja pri vseh predmetih, ki so po vsebini in številu ur primerljivi s programom Osnovne šole za odrasle.

Izobraževanje je za udeležence popolnoma brezplačno, saj ga v celoti financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Vpisni pogoji:
Starost nad 15 let ali izpolnjena osnovnošolska obveznost.

Trajanje:
Posamezni razred traja 6 mesecev.

Dodatne informacije:
Sonja Feher
tel.: 02/578-91-94
sonja.f@lulendava.si