IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

Ljudska univerza Lendava udeležencem ponuja različne formalne programe izobraževanja, s katerimi si lahko pridobijo višjo stopnjo izobrazbe in nov poklic.