VIZIJA, VREDNOTE IN POSLANSTVO

Šele s pomočjo projekta POKI smo si začrtali takšne smernice razvoja, ki temeljijo na našem poslanstvu, vrednotah in viziji. Menimo namreč, da je razvoj neke organizacije odvisen predvsem od dejstva, kje se posamezniki, ki v tej organizaciji delajo, »vidijo« v prihodnosti. Gre za težnjo uresničevanja skupnega cilja, ki pa se mora skladati tudi z razvojnim načrtom regije in posamezne lokalne skupnosti, saj vsi navedeni dejavniki sobivajo in delujejo za skupno dobro.

NAŠE  POSLANSTVO:  Zaposleni na Ljudski univerzi Lendava želimo odrasle prepričati v moč znanja in jim s tem dvigniti kakovost življenja, ob tem pa naše delo opravljati kar se da kakovostno in profesionalno. Naš uspeh je odvisen od uspeha naših uporabnikov. Mi delamo z ljudmi za ljudi.

NAŠA VIZIJA: V prihodnosti želimo utrditi našo vlogo na področju izobraževanja odraslih v regiji, predvsem s pomočjo domačih in tujih partnerjev,  s katerimi sodelujemo pri različnih  projektih ter s širjenjem že obstoječe izobraževalne ponudbe.

NAŠE VREDNOTE:

  • kakovost,
  • prijaznost,
  • posluh,
  • prilagodljivost,
  • profesionalnost.

Ali kratko K4P.