O nas

Ljudska univerza Lendava, Zavod za izobraževanje odraslih in mladine, je bila ustanovljena 22. decembra 1959. Vse od njenih začetkov je temeljno poslanstvo LU Lendava skrb za pripravo, organizacijo in izvajanje programov formalnega in neformalnega izobraževanja in usposabljanje odraslih. V programe izobraževanja in usposabljanja, ki jih izvaja, vključuje odrasle iz območja UE Lendava in širše.

Naša vrata so široko odprta vsem, ki si želijo pridobiti nova in uporabna znanja za potrebe poklica ali zgolj za osebnostno rast. Naša izobraževalna ponudba je pestra, iz leta v leto pa jo dopolnjujemo z novimi izobraževalnimi programi. Vsi zaposleni na LU Lendava si želimo, da bi znanje postalo pomembna vrednota in temeljno orodje vseh, ki živijo v obmejni regiji na skrajnem severovzhodu Slovenije.

»Spodbude prihajajo od zunaj, spoznanja od znotraj, a le, ko oboje sovpade, dobimo razvoj.«

SENEKA