Ljudska univerza Lendava

Obvestila

Brezplačni programi priprav za potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) za brezposelne osebe v letu 2016

Obveščamo  vse brezposelne  osebe (ki ste prijavljene na ZRSZ), da bomo v začetku meseca julija 2016 pričeli z izvajanjem  naslednjih programov  priprav na NPK:

 • MIG/ MAG varilec ,
 • Računovodja/ računovodkinja za manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode,
 • Socialni oskrbovalec / oskrbovalka na domu,
 • Pomočnik  kuharja / kuharice.

Programi so financirani s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in jih bomo izvajali v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje. Obsegajo  104 ure, sestavljeni pa so iz teoretičnega in praktičnega dela in so za brezposelne osebe  brezplačni.

O vključitvi v program usposabljanja  se posvetujte s svojim svetovalcem na Zavodu RS  za zaposlovanje (območne enote in uradi za delo).

Vse dodatne informacije o programih so vam na voljo na sedežu Ljudske univerze Lendava, po telefonu  02/ 578- 91- 94 ali po elektronski pošti: sonja.f@lulendava.si (Sonja Feher, organizator izobraževanja odraslih).

TEČAJ NEMŠČINE KOT PRIPRAVA NA ZAPOSLITEV V TUJINI (KONVERZACIJA)

Jezikovni tečaj konverzacije v nemščini je namenjen vsem, ki imate že določeno predznanje v nemščini, vendar ga premalo uporabljate in bi ga radi govorno izpopolnili, ker bi svojo poklicno pot želeli nadaljevati v tujini.

Tečaj traja 50 ur, za skupino je potrebnih 12-15 udeležencev. Izvaja se dvakrat tedensko v popoldanskem času.

Za prijave in dodatke informacije lahko kontaktirate na email sonja.f@lulendava.si ali pa po telefonu 02/578-91-94.

TEČAJ ANGLEŠKEGA JEZIKA

Znanje tujih jezikov je dandanes, posebno pri odpiranju naše države v svet, vse bolj pomembno tako v poklicnem kot tudi v osebnem življenju.

V okviru tečaja angleškega jezika Vam nudimo:

 • začetni tečaj in
 • nadaljevalne tečaje od I. do IV. stopnje.

Vsi tečaji so 100-urni, ne glede na to, ali gre za začetni ali nadaljevalni tečaj. Potekajo v večernih urah, dvakrat tedensko, po tri pedagoške ure hkrati. Poučujejo usposobljene predavateljice in predavatelji z večletnimi izkušnjami na področju izobraževanja.

Za prijave in dodatke informacije lahko kontaktirate na email sonja.f@lulendava.si ali pa po telefonu 02/578-91-94.

OSNOVNI TEČAJ MADŽARSKEGA JEZIKA

Obveščamo vas, da zbiramo prijave za 100- urni OSNOVNI TEČAJ MADŽARSKEGA JEZIKA.

Za prijave in dodatke informacije lahko kontaktirate na email sonja.f@lulendava.si ali pa po telefonu 02/578-91-94.

MADŽARŠČINA ZA ODRASLE

V sodelovanju z Državnim izpitnim centrom (RIC) lahko pri nas kot pooblaščeni ustanovi opravljate izpite na osnovni in višji ravni iz madžarskega jezika . Vzorčni testi in ostale informacije najdete na spletni strani www.ric.si ali pa na povezavi IZPIT IZ MADŽARSKEGA JEZIKA. Prijave na zimski rok zbiramo od 11. januarja 2016 do 26. januarja 2016.

Pisni del izpita bo v torek, 9. februarja 2016, ob 9. uri.

Za prijave in dodatke informacije lahko kontaktirate na email sonja.f@lulendava.si ali pa po telefonu 02/578-91-94.

TEČAJ ANGLEŠČINE ZA UPOKOJENCE

Tretje življenjsko obdobje je lahko vitalno in polno priložnosti za razvijanje novega življenjskega sloga, pri čemer ima izobraževanje lahko pomembno vlogo. Odrasli se lahko vse življenje izobražujemo in izpopolnjujemo, da bi bili  bolj zdravi, vitalni in zadovoljni.  Izkoristite  področja poklicnih interesov, hobijev in  ljubiteljskih dejavnosti. Vključite  se lahko na začetni ali nadaljevalni tečaj angleščine, ki bo potekalo v sproščenem skupinskem ozračju. Zagotavljamo vam prijetno družbo in strokovne predavatelje.

Tečaj obsega  35 ur in bo potekalo dvakrat tedensko v prostorih  Ljudske univerze Lendava. Cena  tečaja znaša 99,00 €  in sicer plačljivo v treh obrokih po  33,00 €.

Za prijavo in za dodatne informacije lahko pokličete  na tel. št. 02/578-91-94, po emailu: izobrazevanje@lulendava.si ali pa se osebno oglasite pri nas!

Želite  spoznati rusko kulturo? Potrebujete ruščino za sproščeno komuniciranje v poslovnem svetu?

Vabimo vas, da se nam pridružite na tečajih ruščine, ki je namenjen tako popolnim začetnikom, brez predznanja, kot tistim, ki želijo  svoje  znanje  jezika dopolniti.

Tečaj ruščine ponujamo: za mladino in odrasle ter za  podjetja.

Organiziranje tečaja: tečaji potekajo v skupinah, vsak tečaj  obsega  50  šolskih ur in poteka  dvakrat tedensko v popoldanskem času ter podjetjem, ki bi v tečaj ruskega jezika vključila svoje sodelavce, program in obseg tečaja prilagodimo.

V tečaju poučuje usposobljena predavateljica s pridobljenim strokovnim nazivom univ. dipl. polonistka in rusistka, z večletnimi izkušnjami na področju  izobraževanja.

Za prijavo in za dodatne  informacije  lahko pokličete  na tel. št. 02/578-91-94, po  emailu: izobrazevanje@lulendava.si ali pa se osebno oglasite pri nas!

Ljudska univerza Lendava, vabi vse občane, ki bi želeli obnoviti računalniško pismenost, da se vpišejo v:

OBNOVITVENI TEČAJ RAČUNALNIŠKE PISMENOSTI ZA ODRASLE (20 ur)

Program obsega naslednje aktivnosti: WORD, EXCEL, UPORABA INTERNETA, UPORABA ELEKTRONSKE POŠTE.

Obnovitveni tečaj RPO je namenjen vsem tistim, ki bi radi obnovili že pridobljeno znanje. Na tečaju osvežimo uporabo različnih programov, ki so nepogrešljivi pri vsakdanjem delu z računalnikom. Učenje poteka na prijazen in zabaven način, na podlagi enostavnih, praktičnih primerov.

Cena tečaja: 2 obroka po 30 EUR.

Prijave in dodatne informacije lahko dobite na sedežu LU Lendava, po telefonu na štev. 02/578-91-92, 578-91-98, ter po mailu izobrazevanje@lulendava.si.

TEDEN MEDGENERACIJSKEGA UČENJA (23. – 27. november 2015)

RAZPIS ZA VPIS ODRASLIH V JAVNOVELJAVNE IZOBRAŽEVALNE PROGRAME V ŠOLSKEM LETU 2015/2016

Na Javnem razpisu za sofinanciranje svetovanja za odrasle 2015 smo bili izbrani za izvajanje dejavnosti svetovanja za odrasle, ki ga je objavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.

Svetovanje je namenjeno ciljnim skupinam, torej odraslim, ki imajo dokončano največ štiriletno srednjo šolo in so:

 • zaposleni, stari 45 let in več,
 • brezposelni, stari 50 let in več,
 • mlajši odrasli, ki so zgodaj opustili šolanje - osipniki,
 • Romi,
 • migranti,
 • invalidi,
 • obsojenci,
 • osebe iz manj razvitih regij.

Pričakovani rezultati svetovanja po tem razpisu so:

 • vključitev v formalno izobraževanje,
 • pridobitev kvalifikacije, ki daje javno listino, kot npr. : NPK, specializacija, certifikat iz tujega jezika, ECDL spričevalo,
 • vključitev v druge oblike izobraževanja ali usposabljanja,
 • zaposlitev.

V okviru projekta bomo izvedli naslednje aktivnosti:

 • opravili več srečanj z udeležencem svetovanja,
 • izdelali osebni svetovalni načrt za udeležence,
 • ugotavljali in vrednotili neformalno znanje,
 • evidentirali udeležence svetovanja v nacionalni aplikaciji, spremljali njihovo napredovanje in
 • izdelali končno poročilo o doseženih rezultatih.

Ljudska univerza Lendava bo v sodelovanju s partnerji , Ljudsko univerzo Mursko Soboto, Romskim kulturnim društvom Romnji, Romskim akademskim klubom in Pomursko madžarsko samoupravno narodno skupnostjo, izvedla svetovanje za 120 udeležencev v obdobju trajanja projekta , in sicer od 20.03.2015 do 31.10.2015.

Omenjeno svetovanje je za vse brezplačno.

Dodatne informacije in prijave na svetovanje so vam na voljo na sedežu Ljudske univerze Lendava, Sonja Feher ali po tel: 02/578-91-94 ali na sonja.f@lulendava.si.

V okviru delavnice bomo predstavili socialno omrežje FACEBOOK. Sodelujoči se bodo seznanili z delovanjem družbenega omrežja Facebook, ustvarili si bodo svoj profil, pridobili prijatelje…..
Delavnice bomo izvedli v dveh delih in sicer:
- 2. aprila 2015, ob 9.30. uri (3 ped.ure),
- 9. aprila 2015, ob 9.30. uri (3 ped.ure)

v računalniški učilnici Ljudske univerze Lendava, Kidričeva ulica 1.
Prijave zbiramo do 25. marca 2015 oziroma do zaposlitve mest na telefonski številki 5789-198, 5789-192 ali na mail: izobrazevanja@lulendava.si.
Cena dveh delavnic znaša 24,00 €.Copyright © 2008-2016 Ljudska univerza Lendava. Vse pravice pridržane. Poganje WordPress. Oblika za tisk